Święty Józef – czego chciał Jan Paweł II?

Dziś (22.10) przeżywamy wspomnienie św. Jana Pawła II. Chyba wszyscy wiemy, jaką czcią otaczał on Maryję. Ale czy mówił coś o św. Józefie?

Ten święty również zajmował w sercu papieża szczególne miejsce. Wspominał o nim przy licznych okazjach – zarówno w swoich rozważaniach, katechezach papieskich czy nawet tekstach dotyczących Maryi. Jednak szczególnym wyrazem jego szacunku do tego świętego była adhortacja “Redemptoris custos” poświęcona w całości św. Józefowi. To właśnie w tym człowieku Jan Paweł II dostrzegł ideał mężczyzny oraz wzór ludzkiego oblicza ojcostwa.

Mamy nadzieję, że nasz film będzie odpowiedzią na pragnienie Jana Pawła II, aby “wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył“.

Mąż sprawiedliwy, który nosił w sobie całe dziedzictwo Starego Przymierza, równocześnie został wprowadzony przez Boga w początki Przymierza Nowego i Wiecznego w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazuje drogi tego zbawczego Przymierza na progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i dalej się rozwijać „pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą Wcielenia Słowa.

Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

~Jan Paweł II “Redemptoris custos”