Polityka Prywatności

art. 1
Informacje ogólne


Operatorem strony FilmOpiekun.pl (zwanej także Stroną) jest Stowarzyszenie Rafael (zwanej dalej także Operatorem), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.

W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:
– zapisywanych w logach serwera WWW;
– zapisywanych w danych Google Analitycs;
– zapisywanych w formularzach;
– zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

art. 2
Gromadzenie danych


Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.
W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
1) adres IP
2) nazwa stacji klienta
3) czas nadejścia zapytania,
4) pierwszy wiersz żądania http,
5) czas wysłania odpowiedzi,
6) kod odpowiedzi HTTP,
7) nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
8) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
9) adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
10) informacje o przeglądarce użytkownika,
11) liczba wysłanych przez serwer bajtów,
12) inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

art. 3
Google Analitycs


Operator korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby.
Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

art. 4
Formularze


Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.
Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, cel (wpłaty), kwota (wpłaty/deklaracji). W celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. darowizny.
W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy użytkownik przez wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdujące się na podstronie polityki prywatności. Operator archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.

art. 5
Pliki Cookies


Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.
Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer . Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej.

art. 6
Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

art. 7
Postanowienia końcowe


Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewall’a jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa.
Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
W przypadku zmiany przez Operatora niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.